Регламент (ЕО) № 830/2006 на Комисията от 2 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2003 по отношение вноса на зърнени култури и ориз PROPCELEX