Регламент (ЕО) № 1592/2001 на Комисията от 2 август 2001 година за поправяне на Регламенти (ЕО) № 562/2000 и (ЕО) № 690/2001 в сектора на говеждото и телешкото месо$