Дело T-68/06: Решение на Общия съд от 16 ноември 2011 г. — Stempher и Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher/Комисия (Конкуренция — Картели — Сектор на найлонови промишлени торби — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Глоби — Погасителна давност — Доказване на нарушението)