Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на неговата 411-та среща на 3 юли 2006 г. , относно проекторешение по дело COMP/C-3/37.792 — Microsoft