Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1038 av den 27 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker