Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1038 z 27. júna 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny