Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1038 оd 27. lipnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća