Sag C-277/16: Domstolens dom (Andet Afdeling) af 20. december 2017 — Polkomtel sp. z o.o. mod Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — direktiv 2002/21/EF — artikel 8 og 16 — direktiv 2002/19/EF — artikel 8 og 13 — udbyder, der anses for at have en stærk markedsposition — priskontrol — forpligtelser, der pålægges af de nationale tilsynsmyndigheder — forpligtelse til omkostningsbaserede priser — priser fastsat under den berørte udbyders omkostninger til udbud af termineringstjenester på mobilnet — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 16 — frihed til at oprette og drive egen virksomhed — proportionalitet)