Заключение на генералния адвокат M. Bobek, представено на 21 април 2016 г.#Кралство Белгия срещу Европейска комисия.#Обжалване — Помощи, отпуснати от белгийските власти за финансиране на тестовете за диагностика на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по говедата — Селективно предимство — Решение, с което помощите се обявяват за частично несъвместими с вътрешния пазар.#Дело C-270/15 P. Заключение на генералния адвокат M. Bobek, представено на 21 април 2016 г.