Държавнa помощ — Франция — Държавна помощ С 34/10 (ex N 140/10) — Такса за финансирането на мисия за обществена услуга за подобряване на еднокопитната порода и за насърчаване на отглеждането, за обучения в сектора на надбягванията и коневъдството, както и за развитие на селските райони — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз Текст от значение за ЕИП