Регламент (ЕО) № 25/2007 на Комисията от 12 януари 2007 година за определяне на минимални продажни цени на маслото за 23-ия специален търг, провеждан в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1898/2005