Решение на Съвета от 22 юни 1995 година за определяне на правилата за микробиологично изследване чрез вземане на проби в предприятието на произход на домашните птици за клане, предназначени за Финландия и Швеция (95/410/ЕО)