Sklepni predlogi generalne pravobranilke J. Kokott, predstavljeni 3. marca 2016.$