Návrhy prednesené 3. marca 2016 – generálna advokátka J. Kokott.$