Concluziile avocatului general J. Kokott prezentate la 3 martie 2016.$