Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 3 maart 2016.$