Ģenerāladvokātes J. Kokotes [J. Kokott] secinājumi, sniegti 2016. gada 3. martā$