Forslag til afgørelse fra generaladvokat J. Kokott fremsat den 3. marts 2016.$