Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu - Pregled okoljske politike za leto 2008 {SEC(2009)842}