Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1546 z dne 23. oktobra 2020 o določitvi strukture in podrobne ureditve opisa virov in metod, ki se uporabljajo za izračun agregatov bruto nacionalnega dohodka in njihovih komponent v skladu z Evropskim sistemom računov (ESR 2010) (Besedilo velja za EGP)