Писмен въпрос E-1265/08 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Изискване за учители, обучени в друга държава-членка, да преминат успешно изпит за компетентност на ирландски език