Регламент (ЕО) № 649/2008 на Съвета от 8 юли 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на активен въглен на прах с произход от Китайската народна република