Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 45/2010 от 30 април 2010 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП