Дело C-509/07: Решение на Съда (първи състав) от 23 април 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Bergamo — Италия) — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA (Директива 87/102/ЕИО — Защита на потребителите — Потребителски кредит — Неизпълнение на договор за продажба)