Регламент за изпълнение (ЕС) № 744/2011 на Комисията от 28 юли 2011 година относно вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Karlovarské oplatky (ЗГУ)]