Дело C-17/12: Определение на председателя на Съда от 13 февруари 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública