Писмен въпрос E-009104/11 Roberta Angelilli (PPE) до Комисията. Положението в Сомалия