2012/290/ЕС: Решение на Съвместния комитет за митническо сътрудничество САЩ—ЕС от 4 май 2012 година относно взаимното признаване на Програмата на Съединените щати за митническо-търговско партньорство срещу тероризма и Програмата за одобрени икономически оператори на Европейския съюз