Дело T-243/19: Жалба, подадена на 9 април 2019 г. — Giant Electric Vehicle Kunshan/Комисия