Писмен въпрос P-5781/06 зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Регион Лацио: възможно нарушение на разпоредбите във връзка с конкуренцията и търговете