Дело C-676/13 P: Жалба, подадена на 17 декември 2013 г. от Zoo Sport Ltd срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 16 октомври 2013 г. по дело Т-453/12, Zoo Sport Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и встъпилата страна в производството пред Общия съд K-2 Corp.