Писмен въпрос E-5678/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) и Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Участие на синдикалистите в административните съвети на предприятията