Kommissionens arbejdsprogram for 2013 Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2012 om Kommissionens arbejdsprogram for 2013 (2012/2688(RSP))