Подготовка на работната програма на Комисията за 2013 г. Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно Работната програма на Комисията за 2013 г. (2012/2688(RSP))