Изменения на практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд