Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))