Писмен въпрос E-0700/08 зададен от Nirj Deva (PPE-DE)) на Комисията. Средствата на ЕС за прекъсване на бременност