Писмен въпрос E-011667/11 Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) и Judith Sargentini (Verts/ALE) до Комисията. ЗП/ВП — Мандат на ЕС за възможни преговори с либийските власти относно рамково споразумение