Nota do czytelników – Sposób cytowania aktów (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)$