Meddelelse til læseren — måden, der henvises til en retsakt på (se omslagets tredje side)$