2010/326/ЕС: Решение № 4/2010 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 19 май 2010 година за назначаване на заместник-директор на Центъра за развитие на предприемачеството (ЦРП)