Писмен въпрос E-1659/10, зададен от Philip Claeys (NI) на Комисията. Задържане и повдигане на обвинение срещу десетки военни офицери в Турция