Odluka br. 4/2016 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 30. rujna 2016. o imenovanju člana izvršnog odbora Tehničkog centra za poljoprivrednu i ruralnu suradnju (CTA) [2016/1820]