Писмен въпрос E-3816/10 Marc Tarabella (S&D) до Комисията. Справедлива търговия