Писмен въпрос E-0763/08 зададен от Maria Badia i Cutchet (PSE) на Съвета. Мобилността на работната сила и насърчаване на изучаването на европейските езици