Писмен въпрос E-5436/08 зададен от Georgios Georgiou (IND/DEM) на Комисията. Затруднения на един гражданин на ЕС, завършил британски университет