Дания/Комисия TITJUR Заключение на генералния адвокат Cruz Vilaça представено на12 ноември 1987 г. # Кралство Дания срещу Комисия на Европейските общности. # ФЕОГА - Възстановявания при износ. # Дело 349/85.