Дела T-394/08, T-408/08, T-453/08 и T-454/08: Решение на Общия съд от 20 септември 2011 г. — Regione autonoma della Sardegna и др./Комисия (Държавни помощи — Помощи за хотелиерството в Регион Сардиния — Решение, с което помощите се обявяват за частично съвместими и частично за несъвместими с общия пазар и се разпорежда тяхното възстановяване — Нови помощи — Задължение за мотивиране — Защита на оправданите правни очаквания — Стимулиращ ефект — Правилото de minimis)