Дело C-915/19: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 12 декември 2019 г. — Eco Fox Srl/Fallimento Mythen Spa и др.