Решение на Комисията от 12 декември 1996 година относно съставянето на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на прясно птиче месо (текст от значение за ЕИП) (97/4/ЕО)